intro image

In oktober 2013 is gestart met werkzaamheden om het deelgebied Ripperbansveen in Wehl bouwrijp te maken. Bij het project, dat in drie fasen wordt uitgevoerd, is Reon Aannemers als een van de projectontwikkelaars betrokken. Door ons worden veertien woningen ontwikkeld en gebouwd.

Lees meer