Verbouw

Is de huiskamer te klein geworden? De tijd voor een dakkapel rijp? Moet uw kantoor worden uitgebreid? De badkamer verbouwd? REON Aannemers is zeer actief op het vlak van de op-, uit- en verbouw van particuliere woningen en bedrijfspanden. Hoewel elk project op volstrekt persoonlijke wijze wordt opgepakt en begeleid, is onze werkwijze bij verbouwingen in bestaande woon- en werksituaties identiek.

Ten allen tijd streven we ernaar de overlast tot een minimum te beperken. Uitgangspunt is dat de dagelijkse gang van zaken ook tijdens het bouwproces zijn loop moet kunnen hebben.